Ưu Đãi Mới Nhất
0919 758 858

10 âm thanh báo hiệu 'tuổi già' trên ô tô mà người dùng không nên bỏ qua

10 âm thanh báo hiệu 'tuổi già' trên ô tô mà người dùng không nên bỏ qua

Thứ hai, 12/09/2022, 17:05 GMT+7

Tiếng lọc cọc của động cơ: Khả năng cao do dầu máy đã khô hết, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, thậm chí cháy động cơ
Tiếng lọc cọc của động cơ: Khả năng cao do dầu máy đã khô hết, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, thậm chí cháy động cơ

TiYng_lYc_cYc_cYa_YYng_cY_KhY_nYng_cao_do_dYu_may_Ya_kho_hYt_co_thY_YY_lYi_hYu_quY_nghiem_trYng_thYm_chi_chay_YYng_cY_
Tiếng lọc cọc của động cơ: Khả năng cao do dầu máy đã khô hết, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, thậm chí cháy động cơ 

Tiếng lạch cạch Thường xuất phát từ phanh hoặc hệ thống xả do nước vào hoặc bị lỏng
Tiếng lạch cạch: Thường xuất phát từ phanh hoặc hệ thống xả do nước vào hoặc bị lỏng

TiYng_nY_dYYi_gYm_XuYt_phat_tY_hY_thYng_treo
Tiếng nố dưới gầm: Xuất phát từ hệ thống treo, có thể do giảm xóc hoặc một thanh giằng nào đó bị hư hại. Cần khắc phục ngay lập tức, đặc biệt là nếu tiếng nổ lớn 

TiYng_hYp_sY_GYn_nhY_bYt_cY_am_thanh_nao
Tiếng hộp số: Gần như bất cứ âm thanh nào phát ra từ hộp số cũng cho thấy trang bị này đang có sai số và cần kiểm tra và chỉnh sửa lại

TiYng_hYp_sY_GYn_nhY_bYt_cY_am_thanh_nao_phat_ra_tY_hYp_sY_cYng_cho_thYy_trang_bY_nay_Yang_co_sai_sY_va_cYn_kiYm_tra_va_chYnh_sYa_lYi
Tiếng hộp số: Gần như bất cứ âm thanh nào phát ra từ hộp số cũng cho thấy trang bị này đang có sai số và cần kiểm tra và chỉnh sửa lại

TiYng_rit_
Tiếng rít: Tiếng rít chói tay có thể do rò khí từ động cơ, có thể do đai. Các đồng hồ hiển thị tại cụm đồng hồ cùng khả năng vận hành của động cơ có thể bị ảnh hưởng 

TiYng_kim_loYi_va_vao_nhau_
Tiếng kim loại va vào nhau: Cần xác định ngay vị trí xảy ra, có thể do tấm thân xô lệch, hoặc nếu là dưới ca pô có thể do đai truyền động hoặc bơm nước làm mát 

TiYng_re_khi_tYng_tYc_Do_Yai_truyYn_YYng_cho_thYy_cYn_thay_thY_lYp_tYc
Tiếng ré khi tăng tốc: Do đai truyền động, cho thấy cần thay thế lập tức

TiYng_va_YYp_tY_YYng_cY_Do_thiYu_nYYc_lam_mat_nhYng_cYng_co_thY_do_vong_bi_chinh_mYt_lYi_cYc_kY_nghiem_trYng
Tiếng va đập từ động cơ: Do thiếu nước làm mát nhưng cũng có thể do vòng bi chính, một lỗi cực kỳ nghiêm trọng

Nguồn:https://tuoitre.vn/10-am-thanh-bao-hieu-tuoi-gia-tren-o-to-ma-nguoi-dung-khong-nen-bo-qua-20220911035054934.htm