Ưu Đãi Mới Nhất
0919 758 858

Kiểm định xe ô tô sẽ được giảm lệ phí

Kiểm định xe ô tô sẽ được giảm lệ phí

Thứ năm, 21/07/2022, 09:16 GMT+7

nguoi-di-kiem-dinh-xe-o-to-se-duoc-giam-le-phi-cap-giay-chung-nhan._

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2022/TT-BTC, ngày 16/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016 về thu nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.

Theo đó, tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư 36/2022 sửa đổi, bổ sung điểm 4 Biểu mức thu lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 199/2016/TT-BTC như sau:

- Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới (trong sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho: xe cơ giới; linh kiện, thiết bị, xe máy chuyên dùng (bao gồm cả xe cải tạo); xe bốn bánh có gắn động cơ; xe đạp điện; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, được giảm từ 50.000 đồng/giấy xuống còn 40.000 đồng/giấy.

- Riêng Giấy chứng nhận cấp cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương) giảm từ 100.000 đồng/giấy xuống còn 90.000 đồng/giấy.

Bên cạnh đó, tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư 36/2022 sửa đổi quy định về kê khai, thu, nộp lệ phí như sau:

- Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí thu được theo tháng theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020 ngày 19-10-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

- Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định dưới đây.

- Chi phí trang trải cho hoạt động thu lệ phí tại điểm 4 Biểu mức thu lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này được lấy từ nguồn thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới./.

Nguồn: https://dangcongsan.vn/ban-doc/hoi-dap/kiem-dinh-xe-o-to-se-duoc-giam-le-phi-615295.html