Ưu Đãi Mới Nhất
0919 758 858

Thủ tục đăng kiểm xe ôtô mới nhất

Thủ tục đăng kiểm xe ôtô mới nhất

Thứ sáu, 11/08/2023, 11:46 GMT+7

Dưới đây là thủ tục đăng kiểm xe ôtô mới nhất năm 2022 theo Quyết định số 1648/QĐ-BGTVT.

Thủ tục đăng kiểm xe ôtô tại đơn vị đăng kiểm

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đưa xe đến đơn vị đăng kiểm, nộp trực tiếp các giấy tờ và cung cấp đầy đủ thông tin. 

- Xuất trình Giấy tờ về đăng ký xe hoặc Giấy hẹn cấp Giấy đăng ký.

- Nộp bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước (trừ xe cơ giới thanh lý) đối với trường hợp kiểm định lần đầu.

- Nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo đối với trường hợp xe cơ giới mới cải tạo.

- Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ website quản lý thiết bị giám sát hành trình, camera đối với xe thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera.

- Khai báo về việc kinh doanh vận tải vào Phiếu theo dõi hồ sơ theo mẫu.

ThY_tYc_YYng_kiYm_xe_oto_mYi_nhYt_1
Bước 2: Đơn vị kiểm định tiếp nhận hồ sơ và thực hiện kiểm định. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn chủ xe hoàn thiện lại, nếu đầy đủ thì đăng ký kiểm định, thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe và in Phiếu kiểm định.

Việc kiểm tra, đánh giá tình trạng của xe được chia làm 05 công đoạn bao gồm:

- Công đoạn 1: Kiểm tra nhận dạng, tổng quát.

- Công đoạn 2: Kiểm tra phần trên của phương tiện.

- Công đoạn 3: Kiểm tra hiệu quả phanh và trượt ngang.

- Công đoạn 4: Kiểm tra môi trường.

- Công đoạn 5: kiểm tra phần dưới của phương tiện.

Bước 3: Trả kết quả kiểm định

Nếu xe kiểm định đạt yêu cầu, đơn vị đăng kiểm trả Giấy chứng nhận kiểm định và dán Tem kiểm định cho phương tiện.

Thủ tục đăng kiểm xe ôtô ngoài đơn vị đăng kiểm

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có Văn bản đề nghị (nêu rõ lý do, địa điểm kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm) kèm Danh sách xe cơ giới đề nghị kiểm định gửi trực tiếp/qua bưu điện/hình thức phù hợp khác đến đơn vị đăng kiểm.

Bước 2: Đơn vị đăng kiểm kiểm tra, xem xét đề nghị của chủ xe.

Nếu đúng đối tượng đủ điều kiện thì trong 3 ngày làm việc từ ngày nhận được văn bản đề nghị, đơn vị đăng kiểm có văn bản thông báo cho chủ xe về thời gian kiểm tra.

Trường hợp không đủ điều kiện đường thử thì có văn bản thông báo cho chủ xe, nêu rõ lý do.

Bước 3: Đưa xe đến địa điểm kiểm tra, chuẩn bị các giấy tờ như đối với kiểm định tại đơn vị.

Bước 4: Đơn vị đăng kiểm tiến hành kiểm định xe theo trình tự thủ tục như đối với kiểm định tại đơn vị đăng kiểm.

Bước 5: Trả kết quả (tương tự như kiểm định tại đơn vị đăng kiểm).

Lưu ý, thủ tục đăng kiểm xe ôtô ngoài đơn vị đăng kiểm được thực hiện với các xe hoạt động tại vùng đảo, các khu vực bảo đảm về an toàn, an ninh, quốc phòng, xe đang tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh không đưa xe tới đơn vị đăng kiểm.

Nguồn:https://laodong.vn/xe/thu-tuc-dang-kiem-xe-oto-moi-nhat-1069408.ldo