Ưu Đãi Mới Nhất
0919 758 858

Xe tải

Tải trọng 495kg 580kg chạy giờ cấm thành phố 24/24
Tải trọng 500kg 550kg 650kg thùng lửng, mui bạt, kín, đông lạnh
Tải trọng 750kg 810kg 940kg thùng lửng, mui bạt, kín, đông lạnh