Ưu Đãi Mới Nhất
0919 758 858

Lưu ý khi đi đăng ký xe hay mua - bán xe

Lưu ý khi đi đăng ký xe hay mua - bán xe

Thứ tư, 25/10/2023, 10:20 GMT+7

Ngày 15/8/2023 tới đây, Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an về đăng ký xe và cấp biển số xe, sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, có rất nhiều điểm mới đã thay đổi so với cũ mà người dân cần lưu ý khi đi đăng ký xe hay mua - bán xe.

Được đăng ký, cấp biển số xe tại nơi tạm trú

Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 24/2023 quy định nguyên tắc đăng ký xe như sau:

Nếu chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú) ở địa phương nào thì xe phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký xe ở địa phương đó; trừ các trường hợp quy định tại Khoản 14 Điều 3 Thông tư 24/2023.

Biển số xe được cấp và quản lý theo mã số nhận dạng chủ xe (biển số nhận dạng).

Theo Khoản 3, Khoản 7 và Khoản 8 Điều 3 Thông tư 24/2023 quy định về biển số nhận dạng như sau:

Biển số xe được cấp và quản lý theo mã số nhận dạng của chủ xe (sau đây gọi là biển số nhận dạng). Biển số nhận dạng là biển số có ký hiệu, dãy số, kích thước chữ, số và màu sắc biển số theo quy định tại Thông tư 24/2023.

YYng_ky_xe

  • Đối với chủ xe là công dân Việt Nam, biển số xe được quản lý theo mã số cá nhân.
  • Đối với chủ xe là người nước ngoài, biển số xe được quản lý theo mã số định danh của người nước ngoài được thiết lập bằng hệ thống nhận dạng và xác thực điện tử hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số CMND. khác do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Trường hợp xe hết hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số chủ xe sẽ được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. .

Biển số được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thu hồi; Quá thời hạn trên nếu chủ xe chưa đăng ký thì biển số đó sẽ được chuyển về kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Trường hợp chủ phương tiện di chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì được giữ lại biển số xe đó (không cần đổi biển số xe).

Xe ô tô được cấp 1 biển số ngắn và 1 biển số dài

Hiện nay hầu hết các ô tô đều được gắn hai biển số ngắn. Trường hợp thiết kế xe chuyên dùng hoặc đặc điểm của xe không lắp được 02 biển số ngắn thì có thể đổi thành 02 biển số dài hoặc 01 biển số ngắn và 01 biển số dài khi cơ quan đăng ký xe kiểm tra thực tế. , đề xuất cấp trên thay đổi (theo Khoản 3 Điều 25 Thông tư 58/2020/TT-BCA).

Từ ngày 15/8/2023, tất cả các ô tô sẽ được gắn 02 biển số gồm 01 biển số ngắn và 01 biển số dài mà không được phép (theo khoản 3 Điều 37 Thông tư 24/2023/TT-BCA).

Khai báo đăng ký xe được thực hiện trực tuyến

Theo khoản 10 Điều 3 Thông tư 24/2023 quy định việc khai đăng ký xe được thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an. Chủ xe sử dụng mã hồ sơ khai báo trên Cổng dịch vụ công để làm thủ tục đăng ký xe.

Trường hợp không thực hiện được trên Cổng dịch vụ công do thiếu dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật thì chủ xe phải khai báo, làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Khi bán xe, chủ xe phải giữ lại đăng ký xe và biển số

Một điểm mới ở Thông tư 24 mà người dân cần lưu ý là khi bán xe, chủ xe phải lưu giữ đăng ký, biển số xe. Theo Điều 6 Thông tư 24/2023/TT-BCA, khi bán, tặng, thừa kế, trao đổi, góp vốn, cấp phát, chuyển nhượng xe (sau đây gọi tắt là chuyển quyền sở hữu xe):

Chủ xe phải giữ lại giấy đăng ký xe và biển số (không đưa cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe) và nộp cho cơ quan đăng ký xe giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số để thông quan. thủ tục thu hồi; Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe mang biển số trúng thưởng thì chủ xe nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi;

YYng_ky_xe_-_2

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm hồ sơ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi; Nếu quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc không giao giấy đăng ký xe, biển số cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe để làm thủ tục thu hồi thì trước khi xử lý, cơ quan sẽ tiến hành xử lý. Cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt chủ xe không làm thủ tục thu hồi theo quy định.

Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó. Sau khi chủ xe làm thủ tục thu hồi, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định.

Cá nhân từ 15 tuổi trở lên được đăng ký xe

Trước đây, Luật Giao thông đường bộ 2008 và Thông tư 58/2020/TT-BCA không giới hạn độ tuổi đăng ký phương tiện. Tuy nhiên, Thông tư 24/2023/TT-BCA đã quy định rõ về độ tuổi đăng ký xe.

Theo khoản 9 Điều 3 Thông tư mới, cá nhân từ 15 tuổi trở lên được đăng ký xe. Trong trường hợp cá nhân từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi đăng ký xe thì phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Sự đồng ý này phải được ghi là “đồng ý”, có chữ ký và ghi rõ họ tên, mối quan hệ với phường trong tờ khai đăng ký xe.

Người vi phạm không được đăng ký xe nếu không nộp phạt

Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý trong việc đăng ký phương tiện từ ngày 15/8/2023. Theo khoản 15 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA, tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông nhưng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. xử phạt vi phạm hành chính sẽ không được giải quyết đăng ký xe. Sau khi có quyết định xử phạt vi phạm giao thông, xe được đăng kiểm theo quy định.

Như vậy, nếu không nộp phạt giao thông, người vi phạm sẽ không thể làm thủ tục đăng ký xe khác. Để đăng ký xe theo quy định, trước tiên chủ xe phải nộp phạt vi phạm giao thông.

Sử dụng VNeID thay CCCD khi đăng ký xe

Theo Điều 8 Thông tư 24/2023/TT-BCA, hồ sơ đăng ký xe lần đầu bao gồm: (1) Tờ khai đăng ký xe; (2) Giấy tờ của chủ phương tiện; (3) Giấy tờ xe.

Đặc biệt, đối với hồ sơ của chủ xe Việt Nam, Điều 10 Thông tư 24 quy định tài khoản định danh điện tử cấp 2 có thể được sử dụng để làm thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc xe xuất khẩu. Xuất trình Thẻ căn cước công dân (CCCD), hộ chiếu.

Tương tự, chủ xe là tổ chức cũng có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử cấp 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công; Trường hợp tổ chức chưa được cấp tài khoản định danh điện tử cấp 2 thì xuất trình Thông báo mã số thuế hoặc Quyết định thành lập.

Thêm trường hợp phải đăng ký xe tạm thời

chung-nhan-dang-ky-xe-2

Ngoài ra, theo Thông tư 24/2023, các trường hợp đăng ký xe tạm thời bao gồm: Xe xuất khẩu, nhập khẩu hoặc sản xuất, lắp ráp, lưu thông từ nhà máy về kho cảng hoặc từ kho cảng, nhà máy, đại lý. đại lý bán xe đến nơi đăng ký xe hoặc đến đại lý, kho bãi khác; ô tô làm thủ tục thu hồi để tái xuất về nước hoặc chuyển quyền sở hữu; Ô tô hoạt động trong phạm vi giới hạn (các phương tiện không tham gia giao thông đường bộ); Xe đăng ký nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cho phép, bao gồm xe ô tô tay lái bên phải (tay lái bên phải) vào Việt Nam quá cảnh, tạm nhập, tái xuất hạn chế để tham dự hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao, du lịch; trừ trường hợp xe không phải cấp biển số tạm thời theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; xe tạm nhập tái xuất hoặc xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam chạy thử trên đường bộ; Xe phục vụ các hội nghị do Đảng, Nhà nước tổ chức.

Ngoài ra, thời hạn chứng nhận đăng ký xe tạm thời chỉ còn có giá trị sử dụng trong 15 ngày và được gia hạn một lần với thời gian tối đa không quá 15 ngày.

Suzuki Việt Thắng là website cung cấp những thông tin nóng hổi mới nhất về thị trường xe ô tô nhập khẩu 100% nước ngoài. Suzuki Việt Thắng tự hào là đại lý cung cấp các dòng xe ô tô Suzuki, xe thương mại chất lượng hàng đầu, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Giá cả phù hợp với túi tiền của khách hàng khi chọn mua xe tại Đại lý. Liên hệ ngay Hotline: 0919.758.858 để được hỗ trợ giá tốt nhất thị trường.

  • Địa chỉ : 63 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Giờ làm việc: 8h – 17h (tất cả các ngày trong tuần)
  • Hotline: 0919.758.858 liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.!
  • Email: marketing@suzuki-vietthang.vn
  • Website: www.suzuki-vietthang.vn

CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT THỊ TRƯỜNG.!